Proves diagnòstiques cardiològiques

El cardiòleg avaluarà les proves adequades a cada cas particular.

El cardiòleg té cura del diagnòstic i tractament de pacients amb problemes o malalties cardiovasculars, decidint quines són les proves més addients per a cada persona, atenent a factors de risc, a l'historial previ del pacient i a la seva simptomatologia. 

A la nostra consulta de cardiologia a Sabadell realitzem una història clínica i una exploració detallada, així com aquelles proves que aporten més valor per al teu diagnòstic. Trobaràs la consulta de cardiologia a Sabadell. Demana cita prèvia.