Ergometria o prova desforç

Ergometria o prova d’esforç

A Cardiología Padilla & Moure fem una ergometria o prova d'esforç a Sabadell per avaluar la resposta del cor i el sistema cardiovascular a l'esforç físic.

Prova diagnòstica cardiològica a Sabadell

Durant la prova d’esforç el pacient practica exercici físic, mentre el cardiòleg recull el senyal electrocardiogràfic, així com paràmetres fisiològics determinats com són la freqüència cardíaca i la pressió arterial.

Perquè servei la prova d’esforç?

L’ergometria permet descartar malalties de les artèries coronàries, ja que quan hi ha dèficit d’oxigen i de nutrients en el cor, s'alteren moltes propietats del múscul cardíac, entre les quals està l'activitat elèctrica del cor. 

  • Prova d'esforç: 190 EUR.

Prova complementària

En determinades ocasions, l’ergometria és una prova que es complementa amb l’ecocardiografia (ecocardiograma d'esforç) o amb la gammagrafia cardíaca (SPET miocàrdi d’esforç). Aquestes dues proves estan indicades per a complementar la informació de l’electrocardiograma, en aquells supòsits en que la informació que ofereix l'ECG és incompleta o dubtosa.