Proves diagnòstiques cardiològiques

Proves diagnòstiques cardiològiques

El cardiòleg té cura del diagnòstic i tractament de pacients amb problemes o malalties cardiovasculars, decidint quines són les proves més addients per a cada persona, atenent a factors de risc, a l'historial previ del pacient i a la seva simptomatologia. 

Avaluació de proves cardiològiques personalitzades

A la consulta de cardiologia a Sabadell realitzarem una història clínica i exploració detallades, així com aquelles proves més adequades i que aportin més valor per determinar un diagnòstic precís, establint, si fos el cas, el tractament més adequat per a la patologia o risc de cada pacient.

Mitjans tècnics per al diagnòstic i tractament

A les instal·lacions de la clínica comptem amb l'equipament tècnic adequat per efectuar les proves diagnòstiques precises.

Demana cita a la consulta del cardiòleg per determinar l'abast, l'evolució i el tractament en malalties cardiovasculars.

Electrocardiograma
Electrocardiograma
Mitjançant un electrocardiograma (ECG) podem detectar problemes cardíacs i ens aporta informació valuosa per al tractament i la prevenció d'esdeveniments cardiovasculars greus.
Holter ECG
Holter ECG
A Cardiologia Padilla & Moure realitzem proves Holter ECG a Sabadell per avaluar el ritme cardíac.
Ecocardiograma
Ecocardiograma
A través d'un ecocardiograma obtenim imatges detallades del cor, permetent-nos avaluar la seva estructura i funció i, amb això, diagnosticar possibles afeccions cardíaques.
Ergometria o prova desforç
Ergometria o prova d’esforç
A Cardiologia Padilla & Moure fem una ergometria o prova d'esforç a Sabadell per avaluar la resposta del cor i el sistema cardiovascular a l'esforç físic.
Revisió cardiovascular esportiva
Revisió cardiovascular esportiva
Les revisions cardiovasculars esportives són molt importants per a detectar condicions cardíaques subjacents i prevenir riscos durant la pràctica esportiva.
Visites clíniques de Cardiologia
Visites clíniques de cardiologia
A Cardiologia Padilla & Moure t'animem a fer periòdicament visites clíniques de Cardiologia a Sabadell.
Valoració de risc cardiovascular
Valoració de risc cardiovascular
A Cardiologia Padilla & Moure duem a terme una valoració de risc cardiovascular a Sabadell per a assegurar-nos que tot estigui en ordre.
Revisions Cardiològiques Pediàtriques
Revisions cardiològiques pediàtriques
A Cardiologia Padilla & Moure fem revisions Cardiològiques Pediàtriques a Sabadell a partir dels 2 anys.
Ecocardiograma d'Esforç a Sabadell
Ecocardiograma d'esforç
A Cardiologia Padilla & Moure realitzem revisions Cardiològiques Pediàtriques a Sabadell per a detectar malalties coronàries