Consulta de Cardiologia

Consulta de Cardiologia

A la nostra Consulta de Cardiologia a Sabadell, treballem els doctors Ferran Padilla i Cristina Moure, amb anys de trajectòria, formació d'excel·lència (Hospital U. Vall d’Hebron, H. U. Bellvitge, H. U. Gregorio Marañón) i experiència professional de més de 20 anys, tant en l'activitat clínica com en investigació en cardiopatia isquèmica, arítmies, valvulopaties i cardiologia de l'esport.

Detecció precoç a Sabadell

El diagnòstic d'hora juga un paper crucial en la prevenció de diverses malalties i condicions mèdiques.

Sofreixes d'opressió toràcica, tens palpitacions, fatiga, marejos o inestabilitat? Si ja has estat diagnosticat d'alguna patologia cardiovascular i desitges una segona opinió mèdica o busques proves complementàries, veuen a visitar-nos.

Seguiment individual a cada pacient

A la nostra clínica, realitzem un seguiment personalitzat de cada pacient, aplicant les mesures preventives necessàries per millorar la salut del pacient, i disminuir riscos futurs.

  • Primera visita (inclou ECG): 200 EUR.
  • Segona visita (inclou ECG): 100 EUR.
Clínica de cardiologia a Sabadell A la consulta de Sabadell comptem amb els mitjans tècnics apropiats per al diagnòstic i tractament.