Tractament de l‘infart de miocardi i l'angina de pit

Tractament de l‘infart de miocardi Existeixen diferents possibilitats per al tractament de pacients amb infart de miocardi o angina de pit.

Cateterisme, angioplàstia o bypass coronari

Uns d'aquests tractaments són el cateterisme cardíac i l'angioplàstia coronària, que consisteixen a dilatar una artèria obstruida total o parcialment i col·locar una petita pròtesi anomenada stent, que actua de contenció en la paret de l’artèria coronària, permetent  el normal restabliment del fluxe de sang.

Durant el cateterisme, s'introdueix un tub des de la nina o l'engonal, arribant fins al cor a través de les artèries. A través d'ell es transporta el stent cap a l'artèria malalta.

En alguns casos, el millor tractament és un bypass coronari, que consisteix a aportar el flux sangini necessari mitjançant ponts de vena o artèria que s'uneixen a les artèries coronàries més enllà de les porcions d'artèries obstruides. Es tracta de cirurgia cardíaca, i la duen a terme els cirurgians cardiovasculars. 

Serà el cardiòleg qui, en qualsevol cas, hagi d’avaluar el procediment a seguir.