Ergometria o prova d’esforç

Prova diagnòstica cardiològica

Ergometría o prueba de esfuerzoDurant la prova d’esforç el pacient practica exercici físic, mentre el cardiòleg recull el senyal electrocardiogràfic, així com paràmetres fisiològics determinats com són la freqüència cardíaca i la pressió arterial.

Perquè servei la prova d’esforç?

L’ergometria permet descartar malalties de les artèries coronàries, ja que quan hi ha dèficit d’oxigen i de nutrients en el cor, s'alteren moltes propietats del múscul cardíac, entre les quals està l'activitat elèctrica del cor. 

Prova complementària

En determinades ocasions, l’ergometria és una prova que es complementa amb l’ecocardiografia (ecocardiograma d'esforç) o amb la gammagrafia cardíaca (SPET miocàrdi d’esforç). Aquestes dues proves estan indicades per a complementar la informació de l’electrocardiograma, en aquells supòsits en que la informació que ofereix l'ECG és incompleta o dubtosa.