Ecocardiograma

Prova diagnòstica cardiològica

EcocardiogramaL’ecocardiografia també és una exploració incruenta, és a dir: no és agressiva ni fa mal. Consisteix en una prova diagnòstica cardiològica per la qual, a través d’una sonda d’ultrasons aplicada sobre el tòrax, podem obtenir imatges del cor en moviment: de la seva forma, de la seva capacitat, de la funció de les seves vàlvules, etc.

APORTA INFORMACIÓ MOLT ÚTIL PER AL DIAGNÒSTIC

És una exploració amb una gran capacitat diagnòstica i pronòstica per a moltes malalties del cor.

Un ecocardiograma normal permet descartar una gran majoria de malalties cardíaques. A més del propi estudi del cor, ens ajuda a obtenir informació de la circulació pulmonar i de les seves pressions.

L’ecocardiograma és fonamenal per conèixer la força de contracció del múscul cardíac, tant de persones sanes com d'aquelles que hagin patit un infart de miocardi. Ens permet estudiar totes les vàlvules del cor. És útil per a la insuficiència cardíaca, miocardiopaties, arrítmies, endocarditis (infeccions valvulars), embolismes, així com per al diagnòstic de malalties congènites. 

A la consulta analitzarem la prova o proves diagnòstiques més adequades al teu cas. Demana cita.