Alternatives al Sintrom(R) en la fibril·lació auricular

Alternatives al Sintrom(R) en la fibril·lació auricular A l’última dècada s’han comercialitzat un total de 4 fàrmacs anticoagulants que suposen una alternativa més efectiva i més segura al Sintrom(R) per aquells pacients que pateixen de fibril·lació auricular.

4 fàrmacs anticoagulants alternatius

Les Guies de Pràctica Clínica de les societats de cardiologia europees i americanes (ESC, AHA, ACC, HRS), consideren (si no existeix contraindicació) com a primera opció terapèutica l’administració de dabigatrán (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) o edoxaban (Lixiana).

Tot pacient amb fibril·lació auricular que tingui indicació per rebre un anticoagulant per prevenir el risc d’ictus o un altre embolisme, hauria de discutir amb el seu metge de capçalera o cardiòleg la millor alternativa terapèutica.